Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Veien til fagbrev

Veien til fagbrev – utdanning og praksis, hånd i hånd

HELSEFAGARBEIDER VG3 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

En mer effektiv vei til fast jobb!

Veien til et fagbrev kan være lang for voksne innvandrere uten norsk grunnskole­eksamen. Vi kjenner språk- og kultur­­utfordringene mange sliter med – og har utviklet et opplegg for nettopp deg. Vi tar i mot maksimalt 10 deltakere per faggruppe, der alle får tett oppfølging. I tillegg til det faglige og mye praksis, jobber ulike team av lærere både med språk, kultur- og begrepsfor­ståelse, alt integrert i utdanningen. Utdanningen skjer i tett samarbeid med Nav og praksisplassene.

Slik er kursene bygget opp:

  • Teoretisk fagundervisning med bruk av konseptoversettelser som letter forståelsen
  • Språk- og kulturveiledning relatert til yrket
  • Individuell tilrettelegging med praksisplassen/arbeidsplassen, og en praksisplan relatert til det teoretiske pensumet
  • Relevante øvelser og oppgaver via Smi språk og kulturs opplæringsapplikasjon (introduksjon.no)

Målgruppe: Voksne innvandrere som har som mål å ta fagbrev innenfor fagene vi tilbyr, og som trenger ekstra støtte i språk, kulturforståelse og faglig forståelse. Maksimum 10 deltagere.

Forkunnskaper: Ingen, men det vil bli gjort individuell språklig og kulturell vurdering. Dette vil danne grunnlaget for den enkeltes tidsplan.

Oppstart: Periodisk opptak 4 ganger per år. Første fase begynner 5. september 2017. Undervisningsdager er tirsdager og torsdager.

Pris: Etter avtale, ut ifra den enkeltes behov.

Godt å vite:

Det er lovbestemt at alle helse- og pedagogiske institusjoner kun skal tilby permanente stillinger til personer med godkjent utdanning – f.eks. fagbrev som Helsefagarbeidere. Dermed stiller utenlandske jobbsøkere uten fagbrev enda lengre bak i køen.

Mange begynner derfor på utdanninger som skal føre fram til fagbrev, men faller av på tross av god faglig undervisning fra norske fagfolk på norsk. Årsakene kan være manglende språklige ferdigheter og at bakgrunnen til disse elevene krever noe mer – god faglig undervisning er ikke nok for mange som er født og oppvokst i land med annet språk/kultur enn det norske.

Ikke få befinner seg i en slik situasjon. Smi språk og kulturs tilbud vil derfor være kostnadsbesparende ved at opplæringen er yrkesrelatert og gir den rette støtten og kompetansen til hver enkelt. Vi jobber sammen om å føre den enkelte fram mot den teoretiske eksamenen som er påkrevd for å kunne ta et fagbrev.

Ta kontakt!

Ta kontakt med Inger Tunsberg hos Smi språk og kultur for nærmere informasjon: inger.tunsberg@smi-sk.no / 924 49 992 – eller ring oss på telefon: 904 72 500

Kontaktskjema

Navn*

E-post*

Telefon*

Firmanavn

* = obligatorisk


Type fagbrev
HelsefagarbeiderBarne- og ungdomsarbeider


Melding

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR