Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Smi tolk

Smi tolk – kvalitet i tolkningen

Har du behov for tolk? Gå til >> Smitolk.no!

Vi har lyst til å hjelpe! Smitolk er egen egen avdeling under Smi språk og kultur, og vi har eget nettsted for bestilling av tolk – og for å registrere deg om du vil være en del av Smi-gjengen. Gå til Smitolk.no

 

Tolking handler om å få mennesker til å forstå hverandre.

Vi vil tilby de mest etterspurte språkene i regionen vår, og vårt mål er å sikre leveranser av topp kvalitet. Derfor er det viktig at våre tolker har nettopp de kvalitetene som sikrer forståelse.

Våre tolker står for kvalitet. Våre tolker er i kontinuerlig utvikling. Vi forutsetter at tolken har eller tar utdanning på universitetsnivå og har kvalifisert seg til registrering i Tolkeregisteret gjennom Tospråkstesten samt kurs i tolkeetikk/teknikk. I tillegg til dette, får tolkene våre intern oppfølging hos oss, og de kvalifiserer seg gjennom interne tester. De kan også dokumentere erfaring i tolking fra både offentlig og privat sektor. Vi vil satse på tolker med gode allmennkunnskaper.

Vi har vært her lenge. Smi språk og kulturs tolketjeneste Smi tolk har sitt naturlige utspring i våre andre språktjenester. På den ene siden er vi relativt nye på selve tolkemarkedet, men på den andre siden er vi en godt kjent aktør i språkopplæringen. Vi har gitt og gir tilbud til innvandrere og flyktninger i både offentlig og privat sammenheng i 20 år. Rogaland er fylket vårt, og vi samarbeider godt med lokale NAV-kontor og bedrifter.

Vi forstår kulturforskjellene. Kulturforståelse er viktig i tolkingen og er sentralt hos oss. Når det ikke bare er nok å forstå ordene – men når innholdet er kulturelt ladet, da tilbyr vi hjelp til å tolke de kulturelle kodene. Spør oss om dette!

Vi tar vare på våre tolker. Tolker skal også utvikle seg! Vi arrangerer derfor møtesteder for faglig påfyll, støtte og erfaringsutveksling. Det skal være kjekt å være tolk hos oss!

Ditt behov er en tolk og et selskap som forstår.

Derfor skal du som kunde hos oss oppleve smidig kundeservice og individuell behandling. Vi gjør vårt ytterste for å møte – og gjerne overgå – forventningene dine. Hos oss skal du kjenne at vi er tilgjengelige og har tid til deg.

smi-lende hilsen Marta Cichocka-Liavad

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR