Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Kulturforståelse

Kulturforståelse – norsk på norsk!

Hva jeg sier – og hva du hører

Det er ikke nok med felles språk eller bruk av tolk, for at utlendinger skal kunne forstå norsk informasjon. For en person fra sør-Kina er «en hund/a dog/un chien» ikke det samme som for en nordmann, engelskmann eller franskmann. Fordi kineseren assosierer hund med mat blir meningsinnholdet i ordet helt forskjellig fra europeernes forståelse og tolkning.

Konseptoversettelser

Med forankring i anerkjent teori har Smi språk og kultur utviklet en oversettelsesmetode. Denne metoden skal hjelpe ansatte i private og offentlige virksomheter til å formidle et meningsinnhold som stemmer bedre overens med den norske forståelsen.

Konseptoversettelser er utviklet av ikke-vestlige nordmenn som kjenner begge kulturer. Ved hjelp av denne metoden har de funnet paralleller fra sin hjemlandskultur for å forklare det norske meningsinnholdet – som ofte er knyttet til det norske verdisystemet.

Riktig innhold betyr ikke bare riktige ord

Alle som skal gi eller spre informasjon til ikke-vestlige medborgere, bør bruke konseptoversettelse. Smi språk og kultur tilbyr kurs og foredrag som er skreddersydd kundens behovet for kulturforståelse.

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR