Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Kompetansepluss

Kompetansepluss – kurs i basiskompetanse

Visste du at bedriften din kan få støtte til kompetanseheving av basiskompetanse på jobben? Basiskompetanse er en sekkebetegnelse VOX bruker om alt som har med formell utdanning å gjøre. Skriving. Regning. Lesing. Muntlige ferdigheter. Bruk av data. Ikke alle har den grunnleggende kompetansen som behøves i et moderne samfunn som stadig gjennomgår endringer. Derfor er ordningen Kompetansepluss etablert.

Ordningen finansierer opplæring for ansatte som trenger det, både for de som jobber i privat og i offentlig sektor. I tillegg omfatter ordningen altså norskopplæring på arbeidsplassen.

Vi hjelper med søknaden! Søknadsfrist: 30. oktober 2017!

NÅRSK PÅ JÅBBEN? Gjennom Smi og Kompetansepluss kan bedriften din nå søke om midler til å heve ansattes kompetanse innen en rekke områder; språk, digitale ferdigheter – og alt er arbeidsrettet.

NB! Smi språk og kultur kommer gjerne på bedrifts­besøk og hjelper med hele søknadsprosessen.

Kontakt oss i dag! // Frist: 30. oktober 2017

Hvordan virker Kompetansepluss?

Norskopplæringen som er finansiert av Kompetansepluss-midler er et samarbeid mellom virksomheten og oss. Vi skreddersyr et opplegg til arbeidstakernes arbeidshverdag, ut fra de behovene bedriften identifiserer. Virksomhetene som har gjennomført Kompetansepluss-kurs rapporterer om bedret kommunikasjon og samarbeid, mer effektiv gjennomføring av arbeidsoppgaver og redusert sykefravær.

Det er dokumenterte effekter av Kompetansepluss-kurs, og de viser positive endringer både for deltakernes arbeids- og hverdagsliv og for bedriftene.

Søk midler til kurs i basisferdigheter i samarbeid med oss.

 

Hva er Kompetansepluss?

Kontaktskjema

Navn*

E-post*

Telefon*

Firmanavn

* = obligatorisk


Opplæringsfelt
Muntlig norskLesing og skrivingData og digitale ferdigheterRegning


Melding

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR