Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Kompetansepluss

Kompetansepluss – kurs i basiskompetanse

NÅRSK PÅ JÅBBEN? Visste du at bedriften din kan få støtte til kompetanseheving av basiskompetanse på jobben?

«Basiskompetanse» er en sekkebetegnelse VOX bruker om alt som har med formell utdanning å gjøre. Skriving. Regning. Lesing. Muntlige ferdigheter. Bruk av data. Ikke alle har den grunnleggende kompetansen som behøves i et moderne samfunn som stadig gjennomgår endringer. Derfor er ordningen Kompetansepluss etablert. Ordningen finansierer opplæring for ansatte som trenger det, både for de som jobber i privat og i offentlig sektor. I tillegg omfatter ordningen altså norskopplæring på arbeidsplassen.

– så hvordan skal bedriften din få støtte til denne kompetansehevingen?

Vi hjelper med søknaden!

  1. Kontakt oss i dag!
  2. Vi kommer gjerne på besøk til bedriften din og hjelper med hele søknadsprosessen.
  3. Sammen søker vi om midler til å heve ansattes kompetanse innen både språk og digitale ferdigheter. Og alt er arbeidsrettet.

Hvordan virker Kompetansepluss?

Norskopplæringen som er finansiert av Kompetansepluss-midler er et samarbeid mellom virksomheten og oss. Vi skreddersyr et opplegg til arbeidstakernes arbeidshverdag, ut fra de behovene bedriften identifiserer. Virksomhetene som har gjennomført Kompetansepluss-kurs rapporterer om bedret kommunikasjon og samarbeid, mer effektiv gjennomføring av arbeidsoppgaver og redusert sykefravær.

Det er dokumenterte effekter av Kompetansepluss-kurs, og de viser positive endringer både for deltakernes arbeids- og hverdagsliv og for bedriftene.

Søk midler til kurs i basisferdigheter i samarbeid med oss.

 

Hva er Kompetansepluss?

Kontaktskjema

Navn*

E-post*

Telefon*

Firmanavn

* = obligatorisk


Opplæringsfelt
Muntlig norskLesing og skrivingData og digitale ferdigheterRegning


Melding

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR