Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Kommunisér – app (opplæringsplattform)

Kommunisér – en app som læringsplattform

I en travel hverdag kan det være utfordrende å kombinere jobb og familieliv med opplæring. Med Kommunisér kan imidlertid læring skje når og hvor det passer den enkelte

Applikasjonen kan benyttes både i språkopplæring og i annen organisert fagopplæring.

Applikasjonen inneholder tre hovedfunksjoner

Lytte og tale

I «Lytte og tale» lytter deltakerne til en tekst eller oppgave.

De kan også lese inn kommentarer eller svar, og få tilbakemelding på innhold eller uttale fra læreren.

Øvingskort

«Øvingskort» har som mål å utvide kunnskapene innenfor aktuelt fagområde.

Deltakerne får presentert «kort» med spørsmål. Svarene kommer opp ved trykk. Disse er fordelt på ulike tema og kategorier, og kan inneholde både tekst, bilde og lyd.

Øvingskortene er bygd opp som et spill, hvor hver deltaker får presentert kort etter hva han eller hun trenger å øve mer på. Deltakeren kan følge progresjonen sin via statistikk i appen.

Mine notater

I «Mine notater» kan deltakerne skrive logg over sin egen læring gjennom notater og kommentarer.

De kan lagre ord og uttrykk på en enkel og oversiktlig måte – både på norsk og engelsk, og på annet morsmål. I tillegg kan deltakerne legge til bilder og forklaringer slik at materialet blir lettere å huske.

Administrere applikasjonen

Kontrollpanel
Appen administreres enkelt via en egen nettside. Der kan læreren velge relevante temaer fra biblioteket eller opprette lytteøvelser og øvingskort selv . Innholdet i biblioteket utvikles fortløpende av erfarne pedagoger og fagpersoner ved Smi språk og kultur. Dette kan deles med den enkelte deltaker eller med grupper på en trygg og effektiv måte.

Varsel og statistikk
Deltakerne får e-postvarsling når læreren tildeler dem læringsstoff. På nettsiden har læreren tilgang til en detaljert statistikk, blant annet over hver deltakers nøyaktige tidsbruk på appen.

Kommunisér kontrollpanel

Interaktiv opplæringsplattform

Hendig og kjapp
De tre funksjonene i applikasjonen utgjør til sammen en interaktiv opplæringsplattform som kan tilpasses deltakerne ut i fra den enkeltes forutsetninger og behov.

Mobiliteten gjør at terskelen for å komme i gang med opplæring senkes, samtidig som deltakerne får utnyttet tiden mer effektivt. Ikke minst er det motiverende å følge progresjonen underveis!

Personlig eierskap
Innholdet i Kommunisér tilpasses hver enkelt, noe som gjør at deltakeren vil oppleve et sterkere eierskap til læringsprosessen. Applikasjonen gis ytterligere et personlig preg ved at deltakerne kan legge til sitt eget profilbilde.

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR