Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Introduksjonsprogram

Individuelt og arbeidsrettet introduksjonsprogram

Smi språk og kultur tilbyr individuell språk- og kulturopplæring med særlig fokus på arbeidslivet. Opplæringen skjer i henhold til Introduksjonsloven.

Individuell opplæringsplan

Deltakerne gjennomgår først en grundig kartlegging, og blir deretter tildelt en veileder som han eller hun har ukentlige samtaler med. Vi plasserer deltakerne i norskgrupper etter nivå og utvikler en opplæringsplan for hver enkelt deltaker, basert på «Læreplan i norsk for voksne innvandrere».

Praksisplass

Vår er faring er at den beste språkopplæringen skjer «der ute», i det virkelige livet. Arbeidet med å skaffe praksisplass starter derfor med en gang, og vi har svært gode resultater å vise til når det gjelder å finne en relevant praksisplass.

Vi inkluderer deltakerne i så stor grad som mulig i denne prosessen. Smi språk og kulturs medarbeidere har tett og kontinuerlig oppfølging med både NAV-veileder og praksisplass, når det blir aktuelt.

Undervisning

Inntil deltakerne begynner i praksis, tilbyr vi undervisning i norsk kultur, arbeidsnorsk og norsk hverdagsliv. Kursene har fokus på dagsaktuelle hendelser i media. På denne måten tilbyr vi en helhetlig forståelse av norsk samfunn og arbeidsliv. Undervisningen innebærer opp til mye muntlig dialog rundt de aktuelle temaene.

Smi språk og kultur har også utviklet en egen app,  Kommunisér, som brukes aktivt både i undervisningen og i språkinnlæring på praksisplassen.

Gå til kommuniser.com.

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR