Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Introduksjon.no – ny opplæringsplattform

Introduksjon.no – en ny måte å lære språk på.
Kommer våren 2018.

Mockup: Introduksjon.no

Fra og med våren 2018 lanseres en helt ny versjon av vår opplærings-app

I en travel hverdag kan det være vanskelig å kombinere jobb og familieliv med opplæring. Med Introduksjon.no kan læring skje når og hvor det passer den enkelte.

Ny, interaktiv opplæringsplattform

Læring skal skje når og hvor det passer deg

Introduksjon.no er en interaktiv, nettbasert språkopplæringsløsning for mobil, nettbrett, PC og Mac. Idéen er kort og godt at læring skal skje når og hvor det passer den enkelte. For selv om kroppen er ‘fanget’, er hjernen fri! Du kan lære på bussen, på holdeplassen, mens du venter, mens du går – i alle slike mikroøkter kan du innta en passende dose kunnskap og repetere ting du har lært tidligere. Løsningen er primært rettet mot voksne innvandrere med fokus på språkopplæring og integrering i arbeidslivet.

Samarbeid på tvers, med både lærere og brukere

Brukerne kommuniserer med lærerne sine, og med andre brukere, ved hjelp av tekst, video eller lyd gjennom Introduksjon.no. Både lærere og brukerne selv vil kunne lage egne oppgaver som kan deles med andre, og alle brukere kan lage sin helt personlige ordliste. Ordlisten har integrert oversettelsesfunksjon.

Ferdiglaget – og nytt innhold

Introduksjon.no har et stort oppgavebibliotek med kvalitetssikret innhold som er utarbeidet av erfarne pedagoger og fagpersoner. Dette er tilgjengelig for alle brukere og pedagoger. I tillegg kan løsningen tilpasses interaktivt slik at læring kan skreddersys for den enkelte bruker.

Mockup: Achievements introduksjon.no

Skisser til nye skjermbilder i Introduksjon.no

Små belønninger hjelper

Vi har gjort oss en rekke erfaringer fra vår forrige plattform, Kommunisér. Mye av grunntanken er bevart, men vi har sett behovet for å utbedre løsningen. Idéen var tidligere at lærere selv skulle kunne administrere alt innhold – men i en travel lærerhverdag, opplevde mange at det ble mye administrering. Nå har vi tatt store grep for å gjøre Introduksjon.no om til en avlastning for lærere og en ressurs i opplæringen. Hele løsningen er bygget opp fra grunnen og får også helt nytt design.

Vi har også lagt til flere elementer for å gjøre løsningen mer levende. Vi har tilført et «achievement system», brukere kan dele resultater på sosiale medier og alle brukere kan dele sine egenproduserte oppgaver.

Når introduksjon.no ferdigstilles, vil den erstatte Kommunisér.

Tre hovedfunksjoner

Løsningen har 3 hovedfunksjoner: oppgaver, chat og ordliste.

Oppgavene baserer seg på flash card-metodikken. Det følger med mye ferdigprodusert innhold, og det vil også være mulig for brukere selv å produsere innhold – som igjen kan deles med andre. Ferdigprodusert innhold vil ha en klar struktur hvor man først leser en lengre tekst, hører et lydklipp eller ser en filmsnutt for så å løse tilhørende oppgaver.

I chat-funksjonen kan man kommunisere med lærere og andre brukere ved bruk av tekst, audio eller video.

Med ordlistefunksjonen kan brukere lage sine egen ordliste. Her kan de legge til bilder og sortere innhold ettersom man selv ønsker. Ordlisten vil ha en integrert oversettelsesfunksjon.

Skisser til nye skjermbilder i Introduksjon.no

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR