Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Flyktninger er ikke like, skriver Farid Ghiami i Stavanger Aftenblad

Flyktninger er ikke like, skriver Farid Ghiami i Stavanger Aftenblad
Presse - Farid Ghiami skrive i Stavanger Aftenblad 10. juli 2017

Daglig leder Farid Ghiami skriver i Stavanger Aftenblad 10. juli 2017 om behovet for individuelt tilpasset opplæring. Smi språk og kultur mener det er en viktig nøkkel for å bruke offentlige penger riktig. Les hele kronikken i bildet over.