Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Fagbrev – selv uten norsk grunnskoleeksamen

Fagbrev – selv uten norsk grunnskoleeksamen
Kvadrat: Smi språk og kultur - veien til fagbrev

Veien til fagbrev: en mer effektiv vei til fast jobb.

Veien til et fagbrev kan være lang for voksne innvandrere uten norsk grunnskoleeksamen. Vi kjenner språk- og kulturutfordringene mange sliter med – og har utviklet et opplegg for nettopp deg. Vi tar i mot maksimalt 10 deltakere per faggruppe, der alle får tett oppfølging. I tillegg til det faglige og mye praksis, jobber ulike team av lærere både med språk, kultur- og begrepsforståelse, alt integrert i utdanningen. Utdanningen skjer i tett samarbeid med Nav og praksisplassene.

Interessert?

Ta kontakt med Inger Tunsberg hos Smi språk og kultur for nærmere informasjon: inger.tunsberg@smi-sk.no / 924 49 992 – eller ring oss på telefon: 904 72 500